Veranderingen 2016

20 Dec
Finance-Mobile

Veranderingen 2016

Vanaf 1 januari 2016 verandert een aantal regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt.
De veranderingen voor 2016 die in het Belastingplan 2016 zijn voorgesteld, zijn nog afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer. Het Belastingplan wordt half december behandeld in de Eerste Kamer. Later die maand leest u hier of de voorgestelde veranderingen doorgaan.
De volgende veranderingen voor 2016 zijn al wel besloten (in eerdere Belastingplannen of andere wetgeving):

 

Studiekosten in 2016

Vanaf het studiejaar 2015/2016 geldt de ‘Wet studievoorschot hoger onderwijs’. Volgt u een studie in 2016? En hebt u hiervoor recht op studiefinanciering? Dan zijn de kosten die u in 2016 maakt voor uw studie niet aftrekbaar.

Volgt u een studie en hebt u geen recht op studiefinanciering? Dan blijven uw studiekosten voor alle studiejaren onder voorwaarden aftrekbaar.

 

Vrijstelling voor de spaarloonregeling vervalt

Vanaf 2016 vervalt de vrijstelling voor de spaarloonregeling. Hebt u op 1 januari 2016 nog een geblokkeerd spaartegoed dat onder de spaarloonregeling valt? Dan moet u dit opgeven bij uw bezittingen.