Eindejaarstips voor ondernemers

22 Dec
Cash money

Eindejaarstips voor ondernemers

Het jaar 2015 is bijna ten einde. Het is belangrijk dat je juist nu even stil staat bij enkele financiële zaken. Dit kan je een hoop geld opleveren of besparen. Lees onderstaande tips aandachtig door en maak niet de fouten die veel ondernemers maken.

 

1. Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als ondernemer behaal je een financieel voordeel met de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA). Als je jaarlijks meer dan €2.300 investeert in bedrijfsmiddelen zoals computers en inventaris, dan mag je over de eerste €55.745 maar liefst 28% aftrekken van de winst. Beoordeel dus voor het einde van dit jaar of je deze grens van €2.300 al hebt bereikt. Stel je hebt tot vandaag €2.000 aan investeringen gedaan en je hebt nog een uitgave groter dan €450 gepland voor volgend jaar, overweeg dan om die nog dit jaar te doen. Deze laatste investering van €450 levert namelijk een aftrekpost op van €686 (28% x €2.450).

 

2. Denk aan de aftrekbaarheid van kosten van de privéauto

Rijd je zakelijke kilometers met je privéauto? Dan mag je €0,19 per kilometer in mindering brengen van het resultaat. Stel je hebt 5.000 zakelijke kilometers gereden (wel aantonen met een kilometeradministratie), dan mag je €950 (5.000 x €0,19) kosten opvoeren, waarover je dan geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.
Veel ondernemers weten ook niet dat de btw of brandstof- en onderhoudskosten voor het zakelijk deel aftrekbaar is. Betaal bij voorkeur dus alle brandstofnota’s met de zakelijke bankrekening. Bepaal de verhouding zakelijke kilometers / privékilometers en maak een correctie in je boekhouding. Stel je hebt €2.000 aan brandstof- en onderhoudsnota’s voor je privé auto en je rijd 15.000 kilometer zakelijk en 5.000 privé. Dan mag je 15/20 x €2.000 x 21% btw = €315 als voorbelasting opvoeren. Dit is netto geld en snel verdient.

 

3. Maak gebruik van de kleineondernemersregeling

Als je in een jaar minder dan €1.883 btw betaalt, kom je in aanmerking voor belastingmindering. Dus als het saldo van de verschuldigde btw minus de voorbelasting (op inkoopfacturen) lager is dan €1.883, betaal je minder btw. Is het saldo lager dan €1.345, dan betaal je helemaal geen btw. Bekijk dus voor je die grote verkoopfactuur in december opstuurt of je hieraan voldoet. Als je nu nog onder deze grens van €1.345 blijft overweeg dan om die factuur pas op 1 januari te sturen. Stel je stuurt nu een factuur van €5.000 met daarop 21% btw (€1.050) en je komt hiermee boven deze grenzen, dan kan deze factuur je dus maximaal €1.345 voordeel kosten.

 

4. Urencriterium

De zelfstandigenaftrek op grond van het urencriterium is uw grootste aftrekpost. En juist het wel of niet voldoen aan het urencriterium zorgt voor de meeste fouten in de aangifte. Het advies is dan ook om dagelijks een gespecificeerde urenadministratie bij te houden. Regel hiervoor is dat u minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteedt. Voor mensen die vanuit de WIA starten is dat normaal gesproken 800 uur. Een goede urenadministratie is dus vereist.
 

Welke uren tellen mee?

Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die u in rekening brengt aan uw klanten. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website, telt u mee voor het uren criterium. U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel kunnen aantonen.